سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
عیب تو نهان است چندانکه ستاره بختت تابان است . [نهج البلاغه]